top of page

Kickboksen is een relatief jonge sport. Kickboksen ontstond als een combinatie van de traptechnieken van karate en de stoot- en slagtechnieken van het boksen. Los van de technieken, streeft een kickbokser ook naar een gezonde, zelfbewuste levenshouding.

De dynamische, flitsende combinatiesport groeide in de jaren zeventig van vorige eeuw razendsnel. 

 

Kickboksen wordt vaak verward met Thaiboksen (of de Thaise benaming Muay Thai). Beide vechtsporten tonen dan ook veel overeenkomsten, maar er zijn belangrijke verschillen. Bij het kickboksen gelden over het algemeen meer regels en meer beperkingen. Zo zijn elleboogtechnieken en clinchen (tegenstander vasthouden) nooit toegestaan bij het kickboksen.

Maar wat zijn dan de verschillende vormen en spelregels? Op deze pagina leggen we het haarfijn uit.

TATAMI DISCIPLINES

De tatami is een Japanse mat, zoals deze sinds vele eeuwen gebruikt wordt in Japanse woningen. Tatami betekent "geplooid en opgestapeld", hierbij verwijzend naar de wijze waarop de mat wordt gemaakt. In het kickboksen is er uiteraard sprake van een valdempende sportvloer.

Tatami-disciplines

Semi Contact of Point Fighting

Bij deze wedstrijdvorm is het de bedoeling punten te scoren door je tegenstander te trappen of te stoten (vuist). Met trappen kan een kick op het lichaam/hoofd gegeven worden. Een middle kick is op het bovenlichaam van de tegenstander gericht. Een front kick is een trap rechtuit en een high kick is een trap op het hoofd van de tegenstander. Voor een trap op het lichaam krijg je tijdens een wedstrijd 1 punt, voor een trap op het hoofd krijg je twee punten en een gesprongen trap op het hoofd is goed voor drie punten.  Elke stoot die je uitdeelt, ongeacht op het hoofd of lichaam, is één punt waard. Telkens wanneer er een punt wordt gescoord in een wedstrijd legt de scheidsrechter de wedstrijd stil.


Een scheidsrechter grijpt ook onmiddellijk in als er een foute techniek wordt gebruikt of opzettelijke fouten worden gemaakt: zo mag een kickbokser tegenstander nooit op de bovenkant van het hoofd slaan. Trappen of slaan in het kruis op de knieën zijn strikt verboden, net zoals bijten of gebruik van ellebogen. De scheidsrechter grijpt ook in als de tegenstander van achteren wordt aangevallen of als wordt nagetrapt in de richting van een vechter op de grond.

Hier kan je de officiële regels van Semi Contact downloaden (in het Engels)

Light Contact

Light contact ziet er hetzelfde uit als semi-contact. Het grote verschil is dat wedstrijden niet worden stilgelegd als er een punt wordt gescoord en de wedstrijd doorgaat tot de tijd voorbij is.
Vandaar de term continuous of ‘ononderbroken’. 

De scheidsrechter kan de wedstrijd wel stilleggen bij het gebruik van een foute techniek of bij opzettelijke fouten. Hij bepaalt dan of je minpunten krijg of er gewoon met een waarschuwing vanaf komt. De winnaar is degene met de meeste punten als de tijd voorbij is of - en dat is uitzonderlijk - als de tegenstander knock-out gaat. ​

Hier kan je de officiële regels van Light Contact 
downloaden (in het Engels) ​

Kick Light

Deze variant zit tussen Semi Contact en Full Contact. Er ligt een grote nadruk op controle en een perfecte balans tussen trap- en stoottechnieken. Deelnemers vechten doorlopend tot de hoofdscheidsrechter het gevecht stopt of onderbreekt.  

De hoofdscheidsrechter beoordeelt de deelnemers niet, hij kijkt enkel toe op het naleven van de spelregels. Drie andere scheidsrechters kennen de punten toe.

Hier kan je de officiële regels van Kick Light downloaden (in het Engels)

Musical Forms

Dit is een buitenbeentje binnen de tatamivarianten. Hier is het de bedoeling om de trap- en stoottechnieken van kickboxing op een ritmische manier te demonstreren op het ritme van (dynamische) muziek. Het lijkt alsof je een gevecht uitvoert met een of meerdere denkbeeldige tegenstanders. Het is belangrijk dat het geen turnoefening is en dat alle beweging gebaseerd zijn op ‘vechtbewegingen’.  Musical Forms kunnen uitgevoerd worden mét, of zonder wapens.​
 

Hier kan je de officiële regels van Musical Forms downloaden (in het Engels).

(BOKS)RING DISCIPLINES

Er zijn 3 disciplines die letterlijk en figuurlijk in de boksring worden uitgevochten; elk met hun eigen specificiteiten.

Boksring-disciplines

Full Contact

Full Contact is de heftigste discipline van kickboksen waarbij het de bedoeling is om met volle kracht te trappen of slaan. Stoten en trappen moeten worden toegelaten doelen raken met precisie, snelheid en vastberadenheid. Stoten en trappen zijn toegestaan aan de voor-, zij- en bovenkant van het hoofd, de voor- en zijkant van het lichaam (boven de gordel) en ook vegen is hier toegestaan. Het gevecht wordt gehouden in een ring.


Hier kan je de officiële regels van Semi Contact downloaden (in het Engels)

Low Kick

Low Kick is een variant van Full Contact kickboxing waarin ook de mogelijkheid bestaat om de benen van de tegenstander met zuivere trappen aan te vallen. Verder gelden alle kenmerken en regels van Full Contact.

Hier kan je de officiële regels van Low Kick downloaden (in het Engels)​

K1

WAKO K1 gevechten zijn gebaseerd op een mix van staande vechtsporten zoals Kickboksen, Muay Thai, Karate en Taekwondo, maar volgens de regels van Full Contact. Een wedstrijd duurt in principe 3 rondes van telkens 3 minuten. Je gebruikt de trap- en stoottechnieken uit het kickboksen, waarbij je naar het lichaam, de benen en het hoofd van de tegenstander mag mikken. Knieën gebruiken mag, ellebogen nooit. Je mag ook werptechnieken toepassen. Vasthouden of ‘clinchen’ mag niet, tenzij heel kortstondig in combinatie met een kniestoot.  Er wordt enkel rechtstaand gevochten; nooit op de grond. 

Hier kan je de officiële regels van K1 downloaden (in het Engels)

bottom of page