top of page

WAKO Belgium

WAKO Belgium is de officiële Belgische vertegenwoordiging van de internationale kickboxfederatie WAKO.

We zijn aangeslotenbij de multisportfederatie FROS (een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie) en overkoepelen zo’n 450 leden in een tiental clubs.

 

Het hoofddoel van onze koepelorganisatie is het organiseren, promoten en begeleiden van martial arts in het algemeen en kickboxing in het bijzonder. We bewaken de expertise en professionaliteit van de aangesloten leden en zorgen voor structuur en omkadering om het clubleven te ondersteunen en het scheppen van een band van solidariteit onder de clubs en de aangesloten leden.

WAKO Belgium zal jaarlijkse informatie- en vormingsactiviteiten voorzien zowel voor de leden, de trainers, de begeleiders en de scheidsrechters.

 

Bovendien houden we strikt toezicht op de verplichte medische controle bij aansluiting van een lid tot een club en de daarop volgende jaarlijkse medische controles. Deze en bijkomende maatregelen nemen we ter preventie van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken. 

 

Wil u meer weten over kickboxing of wil u zelf een club oprichten of aansluiten? Aarzel dan niet om ons te contacteren of raadpleeg alvast ons huishoudelijk reglement waar u meer details vindt over de missie, werking en aandachtspunten binnen WAKO Belgium.

donate
bottom of page